Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

למה רצוי להסתייע בשירותיו של מומחה לרישוי עסקים?

הליך רישוי עסקים הוא הליך מורכב וסבוך אשר מצריך ידע וניסיון רב של אופן קבלת האישור המיוחל בכל אחת מהרשויות המקומיות. במקרים רבים זהו הליך שונה בכל רשות ולכן יש לשכור את שירותיו של איש מקצוע אשר מכיר את ההתנהלות ברשות הספציפית. 

מומחה לרישוי עסקים 

בעל נכס אשר מעוניין לבצע שינוי ייעוד בנכס שלו, כדאי שיתייעץ בשלב הראשון עם מומחה לרישוי עסקים כדי לבדוק אם קיימת היתכנות לביצוע שינוי מסוג זה וזאת בהתאם לניסיון ולידע הרב שיש לו. אם שינוי הייעוד הוא הליך מקובל באזור זה שבו מאשרים לדוגמה שינוי ייעוד בתחום העסקים, כדאי לבצע את המהלך ולבקש שינוי ייעוד, כדי לפתוח עסק חדש או להשביח את ערך הנכס. 

אך אם מומחה לרישוי עסקים יעדכן לאחר הבדיקה שלו שאין סיכוי לשנות את הייעוד כיוון שהרשות המקומית לא תאשר בקשה מסוג זה, כיוון שהיא שומרת באדיקות על הגבולות בין מיקומי העסקים למיקומי המגורים, חבל על הזמן ועל העלויות אשר קשורות בכך ועדיף לא להגיש את הבקשה.

הייעוץ של מומחה לרישי עסקים העניק ללקוח את מלוא התמונה העתידית וכך חסך לו הן זמן רב והן ממון של ההוצאות אשר נלוות למהלך זה.

היתרי בנייה

מומחה רישוי עסקים הוא בדרך כלל אדריכל, מהנדס או מודד אשר מניע קדימה מהלכי רישוי רבים מול הרשויות המקומיות. לקוח אשר מעוניין לקבל היתר בנייה עבור הקמת מחסן, סגירת מרפסת, תוספת בנייה וכו' פונה אליו ואם מדובר בהליך אשר בוצע כבר במבנים דומים או זהים בסביבת המגורים, הוא יכין את כל המסמכים הנדרשים כמו גרמושקה ויטפל בכל הנדרש מול הוועדה.