Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

מה מקבלים לאחר הסכם פינוי בינוי?

תהליכי פינוי בינוי מהווים פתרון חשוב של התחדשות עירונית. שלא כמו תמ"א 38, הסכם פינוי בינוי נועד לאפשר התחדשות ופיתוח של שורה שלימה של מבנים ולא חידוש וחיזוק של מבנה אחד בלבד. למעשה לעיתים פינוי בינוי כולל אזור גדול כשל שכונה או חלק ממנה. רבים שואלים מה בעצם מקבלים לאחר הסכם פינוי בינוי, ונפרט להלן את עיקרי הדברים.

 

דירה חדשה במתחם הנבנה

במסגרת הסכם פינוי בינוי מוותרים הדיירים על דירה ישנה בתמורה לקבלת דירה חדשה. על הדיירים לחתום על הסכמה וברגע שנאספות חתימות מספקות, אפשר לקדם את תוכניות הבניה והפיתוח החדשות.

לחצו כאן כדי לקבל מידע נוסף על קניית דירה בתמ"א 38.

 

דיור חלופי לפרק זמן נקוב

עוד דבר שמקבלים הדיירים שחותים על הסכם פינוי בינוי זה דיור חלופי. גם במקרה זה, שלא כמו בתמ"א 38, לא ניתן לאכלס את הדירות הישנות בזמן התהליך. כל הבניינים המשתתפים בהסכם צריכים להיהרס לפני שהאזור נבנה מחדש. לכן, זכאים החותמים לקבל דיור חלופי לפרק זמן נקוב ועד שניתן לאכלס את הבניינים החדשים. על היזם לבצע מאמץ לספק דירה בקרבת מקום. חלופה לכך היא מימון של שכר דירה, עבור דירה בגודל דומה לדירה הקיימת שהולכת להתפנות.

 

מימון עלויות נלוות

לאחר הסכם פינוי בינוי מקובל לממן עבור הדיירים החותמים עליו עלויות נלוות שונות. כך למשל מימון של הובלות וכל יתר ההוצאות של מעבר הדירה. היזם יממן גם את עלויות המעבר מהדירה המושכרת אלא הדירה החדשה, לאחר שהבנייה תושלם. בחלק מהפרויקטים, לא יישאו הדיירים החותמים על עלויות כלשהן, כגון עלויות שכר טרחה לעו"ד, עלויות תכנון והיטלים שונים. עם זאת, את התמונה המלאה אפשר לקבל רק בהתאם למסמכים עליהם חותמים הדיירים במסגרת הסכם הפינוי בינוי.

 

לקבלת ייעות מקצועי פנו אל עורך דין אלעד ויסטוך.