Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

מהן הוצאות מוכרות?

כמעט לכל עסק, יש הוצאות שונות. כאשר בעל העסק שוכר מקום, הוא צריך לשלם על שכירות, ארנונה, מים וחשמל. לפעמים, בעל העסק משלם על קורסים מקצועיים שונים, על מנת להרחיב את המוניטין והשירותים של העסק. כל ההוצאות הללו, מוכרות לצורך החזר מס.

האם על בעלי העסקים זכאים לקבל החזר על הוצאות מוכרות?

כאשר אנו באים לדבר על החזרי מס של הוצאות מוכרות, אנו צריכים להבדיל בין עוסק מורשה, לבין עוסק פטור. לא כל בעלי העסקים זכאים להחזר מס. בעלי העסקים המוגדרים כ"עוסק פטור"- לא משלמים מס עבור העסק, ולכן אינם זכאים להחזר מס. לעומת זאת, בעלי עסקים המוגדרים כ"עוסק מורשה"- משלמים כל חודש מס הכנסה עבור העסק- ולכן זכאים להחזר מס על הוצאות מוכרות.

מנהלי החשבונות עובדים בשביל בעל העסק

מי מסייע לבעלי "עוסק מורשה" לקבל החזרי מס על הוצאות מוכרות? מנהלי החשבונות, עובדים קשה עבור בעלי העסק. הם מקבלים מבעלי העסקים את החשבוניות שנתנו ללקוחות, וקבלות ומסמכים על הוצאות המוכרות לצורך החזר מס. העובדים במשרדי הנהלת החשבונות מזינים לתוך התוכנות את ההכנסות הרשומות בחשבוניות, ואת סעיפי ההוצאות השונים, ונותנים קיזוז ותיאום מס.

החזרי מס על הוצאות מוכרות- קריטיים בתקופות משבר

כל עסק- יכול לעבור תקופות שונות של משבר. ישנם מצבי משברים הקשורים לחיים האישיים של בעל העסק. לעומת זאת, ישנם מצבי משברים כלל ארציים כמו מלחמות, או מגיפות כדוגמת נגיף הCOVID-19. משברים ארציים אלו, גרמו להפסדים רבים לבעלי העסקים. החזר המס על ההוצאות המוכרות, מרכך את הפגיעה הכלכלית של בעלי העסקים.

איך יודעים לרשום נכון בתוכנות את סעיפי ההוצאות המוכרות?

לכל עסק, יש סוגים אחרים של הוצאות. כאן מגיע תפקידו של רואה החשבון, שיושב עם בעל העסק, וממפה ביחד אתו את ההוצאות עליהם יכול לקבל החזרי מס. את רשימת הסעיפים שמכין בעל העסק ביחד עם רואה החשבון, בונים העובדים במחלקת הנהלת החשבונות בתוך התוכנות.

> למידע מקצועי ופרטים נוספים בקרו באתר http://amirkenan.co.il!