Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

טיפים לביצוע ניתוחים סטטיסטיים בעבודה

אחד מן הקשיים הגדולים ביותר, בו הסטודנט נתקל, בעת ביצוע מחקר כמותי בעבודות סמינריוניות, הינו ביצוע ניתוחים סטטיסטיים.

אם תשאלו סטודנטים בנוגע למקצוע שהכי לא "מלבב" עבורם, בייחוד סטודנטים שלומדים במקצועות הומאניים (בעיקר בחוגים של מדעי החברה), הם ידרגו את הסטטיסטיקה במקום הראשון. הצורך לדייק במספרים ולחשב היטב לפי נוסחאות, גורם לרתיעה מן המקצוע.

אם אתה סטודנט שלומד מקצוע, בין אם זה התחום שלך בלימודי התואר הראשון או לימודי התואר השני, ובין אם זה חוג שמצוי בתכנית הלימודים בחוג שקשור למדעי החברה, ואתה מוצא את עצמך הולך לאיבוד בניתוחים סטטיסטיים, דע שישנן מספר חברות המציעות סיוע בתהליך כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום.

ראשית כל, לפני שניגש לעניין, שימו לב שאתם כותבים בפונט david בגודל 12, ועם רווח של שורה וחצי (1.5). חוץ מזה, שימו לב שאתם כותבים בפסקאות, ושהכתיבה שלהם מסודרת, רהוטה, וטובה לעבודה.

עד כאן בפרטים הטכניים. בואו ניגש לעניין.

אז מה בעצם ניתוחים סטטיסטיים, וכיצד מבצעים אותה? את זה כל זה נדע במאמר הבא.

ניתוחים סטטיסטיים הינם כלים חיוניים, שבהם נעשה שימוש למטרות מחקר שונות, וזה בא לידי ביטוי בשימוש בנתונים מספריים כדי לאמוד תוצאה כלשהי.

על ידי איסוף הנתונים הללו, ניתן גם לזהות מאפיינים מסוימים, ברוח התוצאות המספריות שמתוך הניתוח הסטטיסטי, וניתן גם לחזות דבר מה, ומושג זה נקרא ניבוי. למשל: לפי ממוצע התלמידים שמקבלים ציון נמוך, ניתן לנבות כי גם בעתיד הם יקבלו ציון דומה.

מלבד זאת, קיימים שני סוגים עיקריים של סטטיסטיקות, שמשמשות למחקר, וניתן להשתמש בהן במהלך כתיבת עבודה סמינריונית. הסוג הראשון הינו סטטיסטיקה תיאורית, שמציגה את הפרטים המרכזיים בתרגיל/משוואה/תופעה שאותה היא חוקרת.

סוג זה, בעצם, יוצר ומשווה מדדים לתיאור תמציתי של נתונים. למעשה, אפשר לראות בכך את התקציר ואת המבוא של הסטטיסטיקה עצמה. מטרת סוג זה של סטטיסטיקה הינו לסייע בארגון הנתונים וסיכום הנתונים, שנאספו מכלי מדידה שונים. עד כאן בנוגע לסוג הראשון.

הסוג השני הינו הסטטיסטיקה היסקית, שדרכה מסיקים מסקנות לאור התוצאות והממצאים שהתגלו. סטטיסטיקה זו מסיקה מסקנות גם מתוך נתוני מדגם, ולרוב תסיק את מסקנותיה על אוכלוסיית מחקר מסוימת.

למשל: מדידת האוכלוסייה במדינת ישראל שחיה בדרום, כאשר הנתון המוצע יכול להיות כלכלי או חברתי, בהשוואה למדידת האוכלוסייה במדינת ישראל שחיה במרכז.

אז כיצד מבצעים ניתוחים סטטיסטיים בעבודה? להלן שני טיפים חשובים:

  1. יש לשים לב לאופי הסמינריון, שאותו אתם כותבים. שימו לב, כי שאלת המחקר שבחרתם מאוד משפיעה על האופן שבו תנתחו נתונים. דוגמא לשאלת מחקר כמותית: האם לאור המצב הביטחוני בזמן "צוק איתן", האם התושבים נטו יותר להגר מן המדינה או נטו יותר להישאר בה? או דוגמא אחרת: האם לאור נגיף הקורונה, האוכלוסייה נטתה לאכול מזון ביתי או להזמין מזון ממשלוחים?
  2. ניתוח סטטיסטי באמצעות SPSS. לתוכנה זו מכניסים נתונים ומידע, שנאסף בידי הסטודנט, לרוב מתוך שאלונים, ומחשבים את התוצאה לפי אחוזים. הדרך המקובלת ביותר לאמוד את הנתונים הינה באמצעות טבלה, שבה מופיעים הנתונים המספריים לצד האובייקטים (למשל: שמות של אנשים מתוך אוכלוסייה נחקרת, או שמות של מדינות או שמות של ערים). מאוד מקובל להשתמש בתוכנה זו בעבור מחקרים כלכליים.