Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

מה נחשב לגניבה ממעביד?

אחת העבירות הכי חמורות בספר החוקים היא גניבה. מדובר בעבירה שדינה יכולה להיות מאסר למשך מספר שנים רב. זה כמובן תלוי בשאלה מה ערך הפריטים או הסכומים שנגבו וכן יש משמעות לשאלה כמה זמן זה נמשך והאם המקרה כלל עוד דברים מלבד גניבה. 

זה נכון בין אם מדובר בגניבה רגילה וזה בוודאי נכון אם מדובר בגניבה ממעביד כמו כאן. לא מעט מעסיקים נאלצים להתמודד עם סיטואציות של גניבות בעסק, כאשר הגנב איננו אלא עובד במקום, שמקבל את שכרו מהמעסיק. יש מקרים בהם הגניבה היא ישירה, כלומר העובד עצמו הוא זה שמבצע את הגניבה ויש מקרים שהוא שותף פעיל או שקט. בכל מקרה, במידה והוא ידע על כך ועוד שיתף פעולה, הרי שזה נחשב לגניבה ממעביד, ועל כן הוא ייענש על כך בחומרה. 

כאמור, העונש על גניבה ממעביד הוא מאסר, החל מחודשים ספורים וכלה במספר שנים. צריך להדגיש, ישנם מקרים בה המעביד מעדיף לסגור את העניין בלי לערב את המשטרה, מסיבות כאלה ואחרות, ואז העובד יצטרך להחזיר למעביד את מה שגנב, סביר להניח שהוא יפוטר בלי לקבל פיצויים או תנאים אחרים. 

> קראו על אופן בקשה למחיקת רישום פלילי

מה נחשב לגניבה ממעביד

ברמת העיקרון, כל דבר שנלקח בלי רשות זו גניבה. לא משנה אם מדובר בציוד משרדי סטנדרטי, כסף, מלאי ואפילו פטנטים ותוכניות עבודה או כל דבר אחר ששייך לעסק. 

יחד עם זאת, סביר להניח שאם עובד לוקח ציוד משרדי פשוט הביתה באופן חד פעמי, הוא לא יואשם בגניבה. לעומת זאת, אם יתברר שהוא גנב כסף מהחשבון או מלאי של מוצרים, אז הוא יכול לצפות לביקור של שוטרים בביתו וכן להאשמות וייתכן גם לכתב אישום בגין גניבה.