Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

המפקח על בתים משותפים – קווים לדמותו

בשנים האחרונות חל שינוי משמעותי בבנייה בישראל. בשל הביקוש הגדול החלו לבנות בניינים גבוהים יותר ויותר אשר כמובן כוללים כמות גדולה יותר של דיירים. לא אחת קורה שחלים סכסוכים בין שכנים אותם הם לא מצליחים לפתור בכוחות עצמם, מה שמצריך את התערבותו של המפקח על הבתים המשותפים. על פי רוב כלל הסכסוכים בין השכנים נפתרים ללא כל צורך להגיע למפקח על בתים משותפים. אך במידה והשכנים לא מצליחים להגיע להסכמה בניהם, תפקידו של המפקח הזה הוא לעשות סדר ולהגיע להסדר מוסכם.

הפתרון המושלם לסכסוך עם השכנים

אז במידה וגם לכם קרה שהסתכסכתם  עם שכן ללא הצלחה להגיע לפתרון, חשוב לדעת כי שירותיו של המפקח על בתים משותפים יכולים לסייע לכם. תוקף החלטתו של המפקח זהה לתוקף החלטה של בית המשפט ועל כן במקרים קיצוניים בהם לא ניתן להגיע להסכמה בין הצדדים, המפקח יקבל את החלטותיו ללא הסכמתם. החלטות אלה מחייבות את כל הגורמים המעורבים בסכסוך כצו בית משפט ממש. על כן במידה וגם לכם יש סכסוך בלתי פתיר עם השכנים, חשוב שתכירו את האפשרות שהמפקח על בתים משותפים מקנה לכם.

סמכויותיו הנרחבות של המפקח

על פי רוב המפקח יצליח לגשר על הפערים בין השכנים כך שכלל הצדדים יצאו מרוצים עם השכמת פשרה. אך כפי שציינו לעיל, גם במידה ואתם יודעים שהשכנים שלכם עקשניים במיוחד ולא יסכימו לשום פעולת גישור הכוללת ויתור של כלל הצדדים, זכרו כי למפקח ישנה סמכות של בית משפט ובכוחותיו לפסוק את החלטתו שתחייב את כל המעורבים בסכסוך. על כן במידה ונתקלתם בשכנים סרבנים במיוחד שלא מוכנים לשמוע על פשרות וויתורים, היעזרו בשירותיו של המפקח על בתים משותפים והוא ידע להתמודד עם הבעיה בצורה הטובה ביותר. פרטים נוספים ניתן למצוא גם באתר https://www.sultanlaw.co.il/