Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

המשמעות של בדיקת ינשוף לא תקינה

במקרה של חשד כי בוצעה עבירה בשכרות ע"י נהג, משטרת ישראל שבידה הסמכויות החוקיות לאכיפת עבירה מסוג זה, יכולה לעשות שימוש בבדיקות הקבועות בחוק, לצורך הוכחת ביצוע העבירה. אחת מהבדיקה שהחוק מאפשר לבצע לנהג במקרה שקיים חשד שבוצעה עבירה של נהיגה בשכרות, היא בדיקת הינשוף. במידה ובדיקת הינשוף מתבצעת בהתאם לנהלים המשטרתיים שנקבעו לצורך לקיחתה, ניתן לעשות בה שימוש לצורך הוכחת ביצוע העבירה.

במידה ולא בוצעו הנהלים הנדרשים, אמינות הבדיקה נפגעה ולא ניתן יהיה לעשות בה שימוש בבית המשפט.

מהם הנהלים ללקיחת בדיקת ינשוף תקינה?

לצורך ביצוע בדיקת ינשוף נקבעו נהלים משטרתיים, שיש לבצעם במועד לקיחת הבדיקה. קיימת חשיבות רבה לעמידה בנהלים אלו, על מנת שאמינות בדיקת הינשוף לא תפגע. הנהלים המשטרתיים קובעים כי המכשיר אמור להיות מכיול בכל 24 שעות כך התוצאה המתקבלת תהייה קבילה בבית המשפט.

  • בדיקת הינשוף צריכה להתבצע במקום אשר הוא נטול עשן וכמו כן אין חשיפה לאדי אלכוהול. במסגרת נוהל זה אף נקבע כי על השוטר לתעד באופן מדויק את המועד בה עוכב הנהג, את השעה בה בוצעה לו הבדיקה וכמו כן לציין כי נשמר קשר עין לאורך כל זמן ההמתנה עד לביצוע הבדיקה.
  • מועד לקיחת הבדיקה. אחד הנהלים שנקבעו ללקיחת בדיקת ינשוף, הינו הנוהל ללקיחת בדיקה כחמש עשרה דקות לאחר שהנהג עוכב בשל חשד לביצוע עבירה זו. במשך זמן זה, על השוטר לשמור על קשר עין עם הנהג על מנת לוודא כי הוא אינו משבש את הבדיקה, כדוג' אוכל או שותה.

אי קיום נוהל לקיחת בדיקת ינשוף!

בהתאם לנהלים המשטרתיים הקיימים בנושא בדיקת ינשוף קיימת חשיבות לתהליך לקיחת הבדיקה. אמינות הבדיקה נגזרת מאותם נהלים שנדרשים לבצע במועד לקיחת הבדיקה. במידה ואמינות הבדיקה מתערערת, ניתן לערער על כך ואף לפסול את הבדיקה.

נהיגה בשכרות הינה עבירה חמורה ומסוכנת מאד. מאחר ואחד האמצעים לבדיקה האם בוצעה עבירה של נהיגה הינה באמצעות בדיקת הינשוף, קיימת חשיבות לעמידה בנהלים ללקיחת הבדיקה בזמן אמת. במידה ומתערערת אמינות הבדיקה, הוכחת ביצוע העבירה של נהיגה בשכרות מוטלת בספק.

נעצרת ע"י משטרת ישראל בגין עבירה של נהיגה בשכרות, הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירה של נהיגה בשכרות, בוצעה לך בדיקת ינשוף ע"י משטרת ישראל כדי להוכיח את ביצוע עבירת נהיגה בשכרות, מומלץ מאד לפנות אל משרד עורכי דין תעבורה דוויק ברנט! משרד זה מומחה בתחום התעבורה ובפרט בייצוג נהיגה בשכרות ובדיקת ינשוף.