Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

האם בגלל הקורונה גם אתם זכאים להחזר מס?

החזרי מס נובעים מתחשיב שנתי של סך ההכנסות וסך ההוצאות של כל אדם או של בני זוג, במהלך שנת כספים מלאה.

ההשפעה של הקורונה 

קיימת סבירות גבוהה שבעקבות משבר הקורונה, יחול שינוי בתחשיב המס ולקוחות רבים יהיו זכאים להחזר מס אך יש לבדוק כל מקרה לגופו באתר https://www.taxfinance.co.il.

בסיסו של חישוב המס הוא שנתי ועל פי תחשיב זה כל שכיר יודע מראש כמה מס ישלם בכל חודש במהלך השנה. כאשר נוצרים שינויים לאורך השנה והשכיר חדל לעבוד ומקבל דמי אבטלה, או עובדת יולדת ומקבלת דמי לידה או עקב כל סיבה אחרת אדם מקבל קצבה מביטוח לאומי, יחסי הכוחות משתנים. לכן עבור החודשים שבהם השכיר לא עבד אלא קיבל כספים מביטוח לאומי, התחשיב הוא שונה.

תחשיב שנתי של סך המס 

בדיקה עניינית ומדויקת אפשר לבצע רק בתחילת שנת מס. לכן רק בתחילת שנת 2021 אפשר יהיה לקבץ את כל נתוני 2020 ולבצע סימולציה כדי לחשב את סך המס אשר מגיע לרשויות.

הדוח כולל את כל ההכנסות משכר של שני בני הזוג, אישורים על סך הכספים שהתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי, כל הכנסה נוספת כמו שכר דירה, ריביות בשוק ההון ועוד. מצד שני מחשבים גם את כל ההוצאות המוכרות במס כמו העברות כספים לקופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וביטוחי חיים.

לאחר קליטת כל נתוני ההוצאות וכל נתוני ההכנסות, אפשר לראות בסימולציה מה גובה המס שהיה על בני הזוג לשלם יחד, כמה הם שילמו בפועל ואם על פי החישוב עליהם לשלם סכום נוסף של מס או לחילופין מגיע להם החזר מס, כיוון ששילמו מס ביתר לאורך השנה. 

בדקו זכאות לפי סימולטור החזרי מס בקישור