Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

למי שבונה בית חדש – חשוב שתכירו תקן 5281

תקן 5281, הוא "תקן הישראלי לבנייה ירוקה". גוף זה מציע קטגוריות לבחינה ומדדים להגדרת מבנה ירוק. כאשר אדם בונה דירה או אזור מוקצה מסוים, הוא יצטרך לעבוד דרך תקן 5281 כדי להמשיך בבנייה.

למי שבונה בית חדש – חשוב שתכירו תקן 5281 

רבים אינת מכירים את תקן 5281. "תקן הישראלי לבנייה ירוקה", הינו גוף אשר מציע קטגוריות לבחינה ומדדים להגדרת מבנה ירוק נתון. כאשר אדם מעוניין לבנות דירה כל בנייה אחרת באזור מוקצה מסוים, הוא יצטרך לעבוד דרך תקן 5281 כדי להמשיכה.

יתרונות בבנייה ירוקה 

ברחבי העולם גוברות עדויות לכך שמבנים ירוקים מביאים יתרונות רבים. הם מספקים כמה מהאמצעים היעילים ביותר להשגת מגוון של יעדים גלובליים כגון, התייחסות לשינויי אקלים, יצירת קהילות חיות ומשגשגות והנעה לצמיחה כלכלית.

הדגשת היתרונות הללו, והקמת בסיס ראיות הולך וגובר להוכחתם, היא ליבת מה שחברות ירוקות עושים כארגון. הכנסת אוויר צח פנימה, אספקת איכות אוויר פנימית טובה באמצעות אוורור, והימנעות מחומרים וכימיקלים היוצרים פליטות מזיקות או רעילות.

בניינים ירוקים – למה זה טוב? 

היתרונות של בניינים ירוקים יכולים להיות מקובצים בשלוש קטגוריות: סביבתיות, כלכליות וחברתיות. כאן אנו מספקים מגוון של עובדות וסטטיסטיקות ממקורות צד ג' שונים המציגים יתרונות אלה.

בנייה סביבתית ירוקה 

אחד הסוגים החשובים ביותר של הצעת בניינים ירוקים הוא האקלים שלנו והסביבה הטבעית. בניינים ירוקים, לא יכולים רק להפחית או לבטל השפעות שליליות על הסביבה על ידי שימוש בפחות מים, אנרגיה או משאבים טבעיים, אלא שהם יכולים – במקרים רבים – להשפיע לטובה על הסביבה, על ידי יצירת אותם אנרגיה משלו או המגוון הביולוגי.