Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

מהו סושיאל סיקיוריטי?

הממשל הפדרלי בארה"ב הוא אחד מצורות השלטון המורכבות והמסובכות ביותר בעולם כיום. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר על כל מה שקשור לנושאי הגירה ואזרחות. מארג החובות והזכויות של אזרחים אמריקאים, הוא בין לאומי ולכן נדרשים מחזיקי האזרחות להתעדכן כל העת בדרישות כדי לשמר את זכויותיהם כאזרחים לטווח הארוך. אם כבר יש בידכם אזרחות אמריקאית ואתם רוצים להיות סמוכים ובטוחים שאתם ממצים את כל הזכויות שלכם, המשימה הראשונה היא להכיר את הסושיטל סקיוריטי שלכם ולוודא שהוא מעניק לכם את הזכות לקבל הטבות כלכליות ורפואיות בהתאם לכתוב בחוק המקומי.

מספר קטן עם משמעות גדולה – סושיאל סקיוריטי למתחילים

באופן כללי למספר הסושיאל סקיוריטי האמריקאי יתרונות רבים, גם לאזרחים וגם לאלו שרוצים לעבוד באופן קבוע בארצות הברית הגדולה. הסושיאל סקיוריטי הוא המקביל לשירות הביטוח הלאומי, כפי שאני מכירים בישראל, ולכן הוא בעצם מסדיר את מעמדו החוקי של העובד בתוך גבולות ארה"ב. תהליך הקבלה של מספר הביטוח הלאומי האמריקאי הוא מורכב יחסית ומחייב את המועמד להציג מסמכים רבים ומידע שמקשר את מרכז הפעילות שלו לארה"ב. רק לאחר ראיון אישי ובחינה מדוקדקת של המסמכים שהגשתם, ייקבעו הרשויות הפדרליות האם אתם זכאים להחזיק במספר סושיאל סקיוריטי וינפקו לכם את המספר בהליך הבירוקרטי המקובל.

תהליך מוקפד שמניב לכם תוצאות

כדי לצלוח את מסוכת הסושיאל סקיוריטי, נדרשים המועמדים לעבור תהליך ארוך (בין חצי שנה לשנה ושלושה חודשים), רב מסוכות ומכשולים. ואולם, כיום עומדת לימינכם הזכות לבחור ליווי אישי לתהליך הגשת המסמכים, שיכול במידה רבה מאוד להפוך את המשימה הרבה פחות מאתגרת. כך, אתם יכולים להניח למומחים לעשות את עבודתם ולהיות בטוחים שתקבלו את הזכויות המגיעות לכם.

קראו גם: מה זה פטקא