Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

מתמודד עם בעיה מול רשות המיסים? צריך ייעוץ בניהול משא ומתן מול רשויות מס?

 

כל אזרח ותושב בגיר במדינת ישראל, בין אם עוסק המגיש דו"ח אישי ובין אם חברה בע"מ המגישה דוח כספי, מתנהלים מול רשות המיסים לפחות אחת לשנה. הדו"חות כוללים את כל המידע החשבונאי על ההכנסות, הניכויים, הוצאות, תרומות ועוד. 

הגשת דוחות לרשויות המס 

פקידי מס הכנסה בוחנים את הנתונים בכל דו"ח ומצליבים אותו עם המידע אשר קיים ברשותם. אם הכל תקין, מופקת שומה תואמת אשר בעקבותיה יש לשלם מס בנוסף למקדמות אשר שולמו במהלך השנה, או מקבלים החזר מס אם שולם מס ביתר.

במקרים רבים, רשויות המס אינן מקבלות את הרשום בדוחות הכספיים ולכן מופקת שומה על פי מיטב השפיטה. על פי השומה החדשה יש שוני מהותי בין המידע שהוצהר בנושא הכנסות, הוצאות ועוד מול השומה הראשונית.

שירותי יעוץ מס 

עקב המורכבויות המשפטיות והמקצועיות הרבות, נדרשים לא אחת יועצי מס, עורכי דין ורואי חשבון כמו אלו המהווים את צוות משרד נמרוד ירון לנהל משא ומתן ארוך ועיקש עם פקידי מס הכנסה ברמות השונות כדי לשנות את רוע הגזירה. רואי החשבון עוברים על הסעיפים השונים ומנסים להגיע להסכמות על כל אחד מהם. אם המשא ומתן צלח, נחתם הסכם בין מס הכנסה לבין משרד רואי החשבון אשר מייצגים את הלקוח במהלך זה ועל פי הקביעה, ישולם המס.

קיימים גם מקרים שלא הושגו הבנות בליטיגציה ועל כן עוברים הדיונים להתנהל מול בית המשפט. המשרד אשר נבחר לצורך שירותי יעוץ מס מגיש השגה מנומקת אשר מסתמכת על עובדות, מסמכים ותקדימים משפטיים אשר מועברים לדיון בבית המשפט. במקרים רבים לאחר דיונים ממושכים נוצרות הבנות אשר מובילות להסכם בין הצדדים ואילו במקרים מסוימים, הנושא מגיע עד לפתחו של בית המשפט העליון כדי שתתקבל הכרעה. מקרים כאלו הם נדירים וקורים רק כאשר מדובר בסכומי כסף משמעותיים ביותר.