Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

משכנתא למסורבים

אם נחלתם אכזבה מהבנק וסירבו לתת לכם משכנתא אל לכם להוריד את הראש. תוכלו כעת לבחון את האופציה של משכנתא למסורבים. משכנתא זו ניתנת לאנשים שהבנק סרב לתת להם משכנתא וזאת בשל התנאים הנוקשים של בנק ישראל המפקח על הבנקים בנושא מתן אשראי. סיבה נוספת יכולה להיות דירוג אשראי נמוך.

מהו דירוג אשראי?

דירוג אשראי הוא ציון הניתן לכל אזרח במדינת ישראל על אופי הפעילות הפיננסית שלו לאורך השנים האחרונות. ציון זה משקף את ההתנהלות הפיננסית של אותו אדם כפי שהיא מתועדת בבנק ישראל. כידוע בנק ישראל מקבל אליו נתונים פיננסיים אודות כל אזרח: הלוואות, בקשות להלוואות, כרטיסי אשראי, הוצאות אשראי, תשלומים שחזרו בחשבון ועוד. כל אלו מתועדים בתיק שלכם בבנק ישראל והנתונים מועברים לחברות ספציפיות המנתחות את הנתונים באמצעות מערכת ממוחשבת ומעניקים ציון של בין 0 ל-1000 המשמש כציון דירוג האשראי שלכם. ככל שהוא גבוה יותר כך הוא מצביע על התנהלות פיננסית טובה יותר ויהיה לכם יותר קלפי מיקוח כאשר תבקשו אשראי. במקרה של BDI (ציון אשראי) נמוך תתקשו לקבל אישור לאשראי בכלל ולמשכנתא בפרט. כשזה קורא תצטרכו לחפש אחר משכנתא למסורבים.

מהי משכנתא למסורבים ואיך מקבלים?

משכנתא למסורבים הינה משכנתא או תוספת משכנתא הניתנת על ידי חברה חוץ בנקאית המפוקחת על ידי משרד האוצר ורשות שוק ההון. המשכנתא תהיה לטווח קצר יותר בדרך כלל ממשכנתא רגילה ותהיה בעלת ריבית גבוהה יותר. משכנתא זו ניתנת כנגד נכס קיים בבעלותכם אותו תוכלו לשעבד לטובת קבלת המשכנתא ובהנחה שהסכום המבוקש בתוספת המשכנתא הקיימת לא עולים על 60% מערך הנכס. אלו התנאים המקדימים לקבלת המשכנתא כאשר יתר התנאים תלויים בחברת המימון והתנאים שלה.

>למידע נוסף וייעוץ בקרו באתר של המרכז להבראה פיננסית