Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

מסורבי משכנתא

אחד מהמצבים הכי לא נעימים בחיים הכלכליים של כולנו הוא יכולת החזר שאינה עומדת בהתחייבויות שעליהם חתמנו כשקיבלנו אשראי. מסורבי אשראי ומשכנתא הם אלה שבדרך כלל לא עמדו בהחזרים שלהם, ורק שירות של שיפור דירוג אשראי יוכל לעזור להם.

מסורבי משכנתא – יש מה לעשות?

ראשית, כדאי לדעת כבר בפתח הדברים, שניתן להפוך ולשנות כל נתון. אם זה חיווי אשראי שלילי, רישום שלילי על החזרי משכנתא בבנק ישראל וכיוצא בזה.

כל דבר ניתן לתיקון וכך גם נתוני האשראי שלנו. בדרך כלל, הנתונים השליליים השמורים בבנק ישראל וברישומי ה- BDI תקפים לזמן מוגבל ולאחר מכן הם נמחקים באופן אוטומטי.

מה עושים אם הנתונים לא נמחקים מרישומי בנק ישראל?

בדרך כלל, כאשר נתוני האשראי לא נמחקים מהרישומים שונים המעידים על חיווי אשראי זה או אחר, יש לפנות לגורמים המטפלים בסגירות תיקים אלה ולבקש מחיקת נתוני אשראי שליליים. ישנן חברות שעושות זאת יחד עם עורכי דין מיומנים לסגירת נתוני אשראי ולמחיקתם של כאלה השמורים במאגרי המידע.

בדיקת דוחות אשראי

בדקו את דוחות האשראי שלכם באופן קבוע. בקשו עותקים בחינם של דוח האשראי שלכם ובדקו אותו כדי לוודא שפרטיכם האישיים נכונים ואין פרטי חשבון שגויים או לא מלאים. 

אתם זכאים להעתק בחינם של דוחות האשראי שלכם בכל 12 חודשים מכל אחת משלוש לשכות האשראי הארציות על ידי ביקור באתרים הרלוונטיים. על ידי בקשת עותק, תוכלו לפקוח עין על הדוחות שלכם כל השנה. 

מידע כוזב

אם אתם מוצאים מידע שלדעתכם אינו מדויק או שלם, פנו למלווים או לנושים שלכם. אתם יכולים גם להגיש סכסוך עם לשכת האשראי שמסרה את הדו"ח או, לתת לחברות השונות המטפלות במקרים כאלה לעשות את העבודה השחורה הזו בשבילכם במקצוענות.