Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

מה קורה עם משכנתא לאחר הגירושים?

לא מעט זוגות אשר מתחתנים בוחרים לרכוש במהלך חייהם המשותפים דירה. מרבית הזוגות רוכשים דירה בסיוע של משכנתא, המהווה הלוואה משמעותית מהבנק לצורך רכישת הדירה. הלוואת המשכנתא מחולקת לשנים רבות ובני הזוג צריכים לשלם את תשלום ההלוואה לבנק מדי חודש בחודשו, על פי הנקבע בהסכם המשכנתא בין בני הזוג, קראו עוד באתר. במקרה של גירושין, התשלומים למשכנתא על דירת הזוג עדיין עומדים על הפרק. בהעדר הסדר קודם של בני הזוג אודות תשלומי המשכנתא, זוגות רבים נתקלים במחלוקות ובקשיים בכל הנוגע למי צריך לשלם את תשלומי המשכנתא וכמה כל אחד מבני הזוג צריך לתת בתשלום החודשי.

משכנתא לאחר גירושין

כאמור, משכנתא לאחר גירושין שאיננה מוסדרת מראש בהסכם כלשהו בין בני הזוג, עלולה לגרום למריבות רבות בין בני הזוג. האופציות העומדות על הפרק עבור בני הזוג הן: שאחד מבני הזוג ימכור את חלקו בדירה לבן הזוג האחר, שבני הזוג ימכרו את הדירה לצד שלישי ויכסו את תשלומי המשכנתא על הדירה מהכסף שיקבלו או במקרה שבו בני הזוג אינם מגיעים להסכמה כלשהי, בית המשפט מוכר את הדירה למי שמציע את המחיר הגבוה ביותר תמורתה ומחייב את בני הזוג להשלים את תשלומי המשכנתא. חשוב מאוד לדעת שהסכם ממון יכול לפתור לכל זוג את המחלוקות והמריבות על תשלומי המשכנתא.

כיצד הסכם ממון מסדיר תשלומי משכנתא?

הסכם ממון לזוג עם משכנתא הוא הסכם הנערך בין בני הזוג. הסכם זה דן בסוגיות רבות הנוגעות לרכוש המשותף של בני הזוג וחלוקתו לאחר גירושין. בין היתר, הסכם זה עוסק גם בתשלום המשכנתא על דירה משותפת לאחר גירושין. מכיוון שבני הזוג חתומים על הסכם שנערך ונחתם על ידי עורך דין, הרי שבמקרה של גירושין עליהם לעמוד בתנאים אשר נקבעו מראש אודות חלקם בתשלום המשכנתא החודשי על הדירה או בכל פתרון אחר שנחתם ביניהם בחוזה.