Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

מתי כוכבי – ועידת התחזיות של 2020

מדי שנה, מתכנסים אנשי ציבור, פוליטיקאים, אנשי ביטחון, כלכלנים וגורמים נוספים כמו מתי כוכבי בעלי השפעה וידע במה שנקרא ועידת התחזיות, ושם הם מבקשים לשתף את המשתתפים בדיונים השונים ואת הקהל שצופה בהם, בין אם זה באולם עצמו או מהבית, בתחזיות שונות אודות מה צפוי לקראת השנה הבאה על פי הערכות שלהם. כך גם היה בדצמבר האחרון, כאשר נערה ועידת התחזיות של 2020. 

הרעיון הוא מאוד פשוט, לספק למתדיינים ולאורחים השונים, תמונת מצב לאור מה שצפוי בהיבטים שונים בחיינו, בין אם זה מבחינה ביטחונית, מבחינה מדינית, כלכלית, נדל"ן, בריאות, קיימות ועוד. המטרה היא, שאותם אנשים ידעו למה לצפות, כיצד להתכונן ומה עליהם לעשות בשביל להשיג, לכאורה את התוצאות הטובות ביותר. 

למשל, אם הם מקבלים תחזית מסוימת על מה שצפוי לקרות מבחינה ביטחונית באזור, מפי מומחים מביני עניין, ואכן הם יכולים לראות שדברים מסוימים מתחילים להתרחש, הרי שהם יכולים להיערך לכך בהתאם בהיבטים שונים שקשורים, גם לחייהם הפרטיים וגם לחייהם המקצועיים או להחלטות שונות שעליהם לקבל. 

צריך לומר, כל המשתתפים בועידת תחזיות 2020 כמו מתי כוכבי ובכלל בועידות דומות מסוג זה, הם אנשי מקצוע, מומחים בתחומם. הם אומנם לא נביאים וסביר להניח שחלק מהתחזיות לא יתממשו, מאחר ובסופו של דבר מדובר באנשים ובהחלטות שלא תמיד מתקבלות בצורה רציונאלית או בהתאם למה שאנחנו יודעים אלא בהתאם לדברים אחרים, ובכל זאת, כל תחזית מבוססת על פי נתונים, על פי המצב בשטח, על פי ההיסטוריה, סוג ואופי המשתתפים ועוד. 

כיצד עלינו להסתכל ולהתייחס לועידת התחזיות

אם אנחנו רוצים להבין את השנה שעברה עלינו ואת השנה שאנחנו צפויים לעבור, ביחס למשתנים מסוימים שיכולים להשפיע עלינו כך או אחרת, הרי שאנחנו צריכים להקשיב לכל אותם מומחים ולבחון את הדברים שלהם בפרספקטיבה נכונה. 

נכון שחלקם מבטאים את הפוזיציה שלהם, חלקם אולי אפילו מבטאים משאלות לב מסוימות, אך בסופו של דבר, מרבית המומחים מבטאים את מה שהם רואים לאור הנתונים, לאור המשתנים השונים שעומדים מול העיניים שלהם, והאופן בו הם בוחנים אותם.