Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

עו"ד הוצאת דיבה – מתי רצוי להיעזר בשירותיו?

חוק איסור לשון הרע הוא חוק שמטרתו היא להגן על הזכות של כל אדם לשם טוב ועל כן, חוק זה אוסר על אדם אחר לפרסם משהו שיכול לפגוע בשמו הטוב של האדם שעליו פורסמו הדברים. אדם אשר נפגע מפרסום לשון הרע יכול להגיש תביעת פיצויים. עורך דין הוצאת דיבה הוא עורך הדין המתאים לפנות אליו כאשר נפגע שמך הטוב בגין אמירה שלילית כלשהי של אדם אחר. כמובן שיש לבחון את הדברים ולבדוק האם ישנה עילה לתביעה והאם יש סיכוי לתביעת הדיבה. על כן, ככל שעורך הדין הנבחר מיומן, מנוסה ומקצועי יותר בתחום, כך הוא ידע כיצד לסייע לכם בצורה טובה יותר.

לשון הרע- מהו על פי חוק?

הוצאת דיבה או לשון הרע על פיק חוק איננו כל אמירה שלילית בכל סיטואציה באשר היא. עוולת לשון הרע אשר בגינה ניתן לדרוש פיצויים דורשת את קיומם של שני תנאים: פרסום ופוטנציאל לפגיעה בשמו הטוב של האדם. החוק דורש כי האמירה הפוגענית אשר יכולה לבוא לידי ביטוי הן בתמונות, הן בכתב והן בצורות נוספות חייבת להיות מפורסמת ברבים. שנית, יש להוכיח כי פרסום האמירה הפוגענית זה דבר שגרם נזק או עלול לגרום לנזק בטווח הרחוק. ישנם לא מעט מקרים שבגינם ניתן לקבל פיצוי כספי מפרסום אמירה שלילית כלשהי גם מבלי להוכיח את הנזק אשר נגרם לאדם בגין פרסום אותה אמירה. על מנת לבדוק באיזה מקרה מדובר וכיצד יש לעשות זאת, יש לבחור בשירותיו של עורך דין הוצאת דיבה מקצועי ומנוסה בתחום.

חשוב מאוד כאמור לבחור בעורך דין הוצאת דיבה מנוסה ומקצועי בתחום שכן, לא פעם תביעות מעין אלה נדחות על הסף. על כן, בחירה בעורך דין מנוסה ומקצועי בתביעות הוצאת דיבה תשיג לכם את המקסימום.

> מידע מקצועי ופרטים נוספים ניתן למצוא בכתובת https://www.shlomiweinberg.co.il/lashon-law