Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

קופת גמל בניהול אישי IRA

קופות גמל בניהול אישי, מאפשר לכל אחד לאחוז במושכות של תמהיל ההשקעות שלו. גם בקופות גמל שאינן נזילות וגם בקופות גמל של שכירים, אתם כמובן בוחרים איזה כסף להשקיע, כמות הכסף והיכן תרצו להשקיע.

קופת גמל בניהול אישי IRA 

קופת גמל היא תכנית חסכון ודמי פרישה המנוהלים על ידי הממשלה. עובדים שיכולים לתרום חלק מחסכונותיהם לקרן הפנסיה מדי חודש, חיסכון חודשי זה נצבר לזמן הפרישה וניתן למשוך אותו כסכום חד פעמי בזמן הפרישה או עם סיום העבודה.

קופת גמל בניהול אישי IRA היא בדיוק זו, רק שאתם יכולים לנווט בעצמכם אל המקומות שאליהם הכסף שלכם ילך או היכן הוא יושקע. חשוב לעשות זאת בצורה זו, כדי שתוכלו להיות בטוחים היכן ומה עושה הכסף שלכם.

כיצד מתפקדת קופת גמל? 

כל מי שהוא שכיר, מקבל תשלום חודשי עם כמה ניכויים. ניכוי אחד מסך הניכויים, הוא עבור קופת הגמל, המוצהרת במפורש בתלוש השכר של העובד.

הכספים המתקבלים מעובדים מאוגדים ומוחזקים על ידי קרנות נאמנות. הכספים המאוגדים מייצרים לרוב ריביות בשיעור שהחליטה הממשלה. יתרה זו, ממשיכה לגדול עם התרומות החודשיות של העובד, כמו גם את הריבית השנתית הדרושה.

שתי דרכים בהן עובד יכול למשוך את קופת הגמל שלו 

הראשון הוא גיל הפרישה בו העובד מגיע לגיל 58. הוא יצטרך לבקש את משיכת קופת הגמל באמצעות מעבידו.

האפשרות השנייה היא הפסקת ניהול קופת הגמל לפני הגעה לגיל הפרישה. ניתן לעשות זאת אם העובד היה מחוץ לעבודה לתקופה שנקבעה על ידי הממשלה, ובמקרה זה, הוא יהיה רשאי למשוך 75% מקופת הגמל שלו. טיפ שלנו, התייעצו לפני כל החלטה בעניין.

קבלו מידע פיננסי חשוב באתר Fintech כלכלה טכנולוגית