Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

שיפור דירוג אשראי – המדריך המלא

בין אם הייתם מודעים לכך ובין אם לא, במערכת הפיננסית הישראלית הונהג לפני כמה שנים דירוג אשראי רשמי. כלומר, גם לכם ישנו דירוג אשראי. אך הדירוג הזה איננו קבוע ובלתי משתנה. הוא עשוי להשפיע עליכם במובנים שונים וכאשר פועלים בצורה נכונה, ניתן לחתור אל שיפור דירוג אשראי. זהו המדריך שיסביר מה חשוב לדעת.

איך יודעים האם צריך לשפר את הדירוג

דירוג אשראי הוא ציון מספרי. תוכלו לדעת האם צריך לשפר את הדירוג שלכם באמצעות כמה דרכים. למשל, אם ביקשתם הלוואה או כרטיס אשראי וקיבלתם סירוב, סביר להניח אתם צריכים ליצור שיפור דירוג אשראי כדי לשנות את התמונה. אם הבנק הודיע לכם שהוא מקטין את מסגרת האשראי, אם לא אושרה לכם עסקת ליסינג, אם צ'קים שלכם חזרו, אם הטילו עיקולים על החשבון, גם אז סביר להניח שנדרש שיפור. שימו לב כי כמעט תמיד שיפור דירוג אשראי הולך ביחד עם שיפור ההתנהלות הכלכלית שיועיל לכם מאוד. אפשר לבדוק את הדירוג הנוכחי שלכם באופן כזה – אפליקציית קפטן קרדיט מגלה לכם את נתוני האשראי שלכם. ניתן אף לעקוב אחר השינויים בדירוג לאורך זמן.

אין ליצור שיפור דירוג אשראי

הדרך הטבעית לשפר את דירוג האשראי היא להתנהל בצורה כלכלית מחושבת, מתוך מודעות ומתוך ידע. הרבה אנשים שדירוג האשראי שלכם נמוך אינם יודעים מה מצב החשבון, כמה הלוואות נותרו, מה מצב המינוס, מה גובה מסגרות האשראי בכרטיסי האשראי וכדומה. אם אתם מרגישים שקצת איבדתם שליטה ואתם רוצים דרך חדשה ודירוג אשראי משופר, חברת קליר תסייע לכם. יועצי אשראי, יועצי מימון ויועצי משכנתאות יכינו לכם מפת דרכים ברורה, לשיפור התנהלות כלכלית ודירוג האשראי.