Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

איך תובעים את חברת הביטוח בגין פוליסת ביטוח שלא שולמה?

כשאנחנו רוכשים פוליסת ביטוח, אז באופן טבעי הציפייה שלנו היא, שביום בו אנחנו נידרש ונרצה לממש אותה, חברת הביטוח תעשה כך, כפי שסוכם בינינו בחוזה, והכסף יגיע אל חשבון הבנק שלנו. זה מהות ההסכם בינינו, אנחנו משלמים פעם בשנה או מדי חודש פרמיה, והחברה דואגת לבטח אותנו. אם קורה משהו שעומד בתנאי הפוליסה, אז על החברה לשלם בהתאם להסכם.

כידוע, חברות ביטוח הן עסק פרטי לכל דבר והמטרה שלהן היא להרוויח. אחת הדרכים לעשות זאת, היא לנסות ולהימנע מתשלומים למבוטחים שלהם בטענות שונות. למשל, חברות ביטוח נוהגות לחפש סיבות והסברים למה המקרה שבגינו הן נדרשות לשלם למבוטח, איננו עומד בתנאי הפוליסה.

במקרים מסוימים חברות הביטוח צודקות וטענתן גם עומדת מבחינה משפטית, אך כידוע, יש לא מעט מקרים בהם זה לא כך ואז אנחנו יכולים לדרוש ולתבוע את חברת הביטוח על כך שהיא לא שילמה לנו כפי שהובטח בפוליסה.

כיצד עושים זאת?

על מנת להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח, אנחנו צריכים לשכור את שירותיו של עורך דין ביטוח שמתמחה בכך. הוא יבחן את הפוליסה, יבחן מה בדיוק הובטח לנו ובאילו תנאים. במקביל, הוא יבחן את המקרה שלנו והאם באמת הוא עומד בתנאי הפוליסה, ובהתאם, הוא יספק את כל המסמכים הנדרשים לחברת הביטוח על מנת שזו תמהר לבצע את התשלום.

חשוב לציין, אם חולף זמן רב מהזמן שהגשנו את התביעה ועד לשלב בו חברת הביטוח משלמת את כספי הפוליסה, הרי שיש לנו אפשרות גם להגיש תביעה על עוגמת נפש, ריביות ודברים נוספים שהושפעו מכך וכמובן עומדים בתנאי המשפט. חשוב לבדוק זאת, על מנת שלא נפסיד שום דבר שמגיע לנו.