Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

איך עושים ייפוי כוח מתמשך?

היום ניתן למצוא בארץ יותר ויותר אנשים שבוחרים לערוך לעצמם ייפוי כוח מתמשך. מדובר למעשה על מסמך משפטי, שמטרתו לאפשר לכל אדם מעל גיל 18, לקבוע מי יטפל בענייניו במידה והוא כבר לא יהיה מסוגל לעשות זאת בצורה עצמאית. ברוב הפעמים, האנשים שעורכים לעצמם ייפוי כוח, הינם אנשים מבוגרים הסובלים ממחלות או מבעיות פיזיות, נפשיות או קוגניטיביות. מדובר על אנשים שמבינים שהם עלולים להיקלע למצב, שבו הם לא יוכלו לנהל את העניינים האישיים, הרפואיים או ענייני הרכוש שלהם בצורה עצמאית. לכן במקום לחכות שבית המשפט ימנה עבורם אפוטרופוס, הם מעדיפים לבחור את מיופה הכוח שלהם בצורה עצמאית. על מנת לערוך את ייפוי הכוח, יש צורך לפנות לעורך דין שמתמחה בתחום.

ייפוי כוח מתמשך – כיצד מתחילים את התהליך?

השלב הראשוני הוא לאתר עורך דין שמתמחה בתחום, עורך דין שעבר את ההסמכה הנדרשת על ידי האפוטרופוס הכללי. ברוב הפעמים, יש צורך להגיע לפגישה ראשונית על מנת להסביר לעורך הדין את המצב שלכם, הן מבחינה אישית, כלכלית, בריאותית וכדומה. עורך הדין אמור לקחת בחשבון את כל המשתנים השונים, על מנת לערוך ייפוי כוח שיבטיח לשמור על הזכויות שלכם בכל התחומים הרלוונטיים. חשוב לזכור כי יש צורך למנות מיופה כוח שמבין את האחריות שמוטלת עליו ומוכן לקבל אותה על עצמו, היות ולא ניתן להכריח אדם להיות מיופה כוח. לכן מיופה הכוח צריך להגיע למשרד עורך הדין, על מנת לחתום על ייפוי הכוח. כמו כן, ייפוי הכוח יכול להכיל הנחיות ברורות כיצד לפעול בתחומים מסוימים, על מנת להבטיח את רצונותיו של הממנה.

לסיכום, על מנת לערוך ייפוי כוח מתמשך, יש צורך לפנות לעו"ד שמתמחה בתחום. המטרה היא לערוך לכל אחד את ייפוי האידיאלי עבורו, בדקו באתר זה!