Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

איך לבחור חברה איכותית לאיטום גגות?

אחת הבעיות הכי שכיחות בנושא איטום גגות מתקשרת לכך כי עסקינן בענף מאוד פרוץ ובלי כל אכיפה בשטח. כל מי שחשקה הנפש שלו בזאת, עשוי להצהיר הודות עצמו כקבלן איטום ולפתוח בקריירה של איטום גגות, בלי כל הכשרה או ידע כל שהוא. במדינת ישראל המגמה הקשה הזאת ידועה כהלכה והן זכתה לביטוי בשם חאפר. אפשר להזכיר המון מצבים אשר נגמרו במפח נפש, כמו למשל – קבלני איטום שהיה להם די בצביעה של הגג בצבע לבן מבריק, תוך כדי מסירת חשבונית לוועד הבית בשביל איטום הגג, או קבלן איטום נוסף, שאמר כי ביצע איטום ביריעות ביטומניות הנושאות בתו תקן ומסר אחריות לעשר שנים, כאשר עברו מעט חודשים, ניסו דיירי הבניין להתקשר אל אותו קבלן שערך את עבודת האיטום, בשל כשלים קשים, אבל הטלפון שלו היה כבר מנותק והוא הספיק לברוח מעל פני האדמה.

מה צריך לשאול חברת איטום גגות במשך סקר שוק שעליכם לבצע?

קודם כל, במשך הפנייה שלכם אל קבלן איטום, כדאי לכם לשאול אותו מספר שאלות רקע מבעוד מועד, כמו למשל – מה הן הסיבות המשוערות להופעת הרטיבות ושיטות האיטום שאפשר להשתמש בהן בשביל הגג המסוים שלכם, תוך כדי פירוט הסגולות וכן המגרעות של כל שיטה. עוד שאלות צריכות  להיות בהיבט של השטח בטרם פעולת האיטום וחומרי האיטום שבהם מתכנן הקבלן להשתמש. קיים, במציאות העכשווית, היצע רב של חומרי איטום ומשמעותי לבחון כי הקבלן נוהג לעשות שימוש בחומרי איטום בעלי תו תקן, שמיוצרים באמצעות חברה בעלת מוניטין, כדוגמת אדיב איטום גגות. כאן ההכנה לקראת האיטום יכולה לפעמים להוות את רוב העבודה ולכלול, בין השאר, את הרמת קולטי השמש, טיפול במרזבים, מריחת שכבת פריימר וכיוצא בכך, כשבמצבים כל שהם מחויבת אף הורדה של שכבת האיטום הקודמת. פעולה אשר מאופיינת כמסובכת לכשעצמה ועשויה לקחת עת ארוכה.