Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

איך נקבע גובה תשלום המזונות?

הנה זה קרה. הגעתם לסוף הדרך הזוגית שלכם וכעת אתם 'מפרקים את החבילה'. על פי הסטטיסטיקה, יותר מ 33 אחוזים מהזוגות בישראל יתגרשו, בעוד שעל פי החוק ובתי המשפט לענייני משפחה – יש לשלם מזונות לילדים עד גיל 18 על ידי אחד מבני הזוג, זאת על מנת לדאוג לכלכלת הילדים ופרנסתם, הקליקו למידע נוסף. 

מי שהתגרש לא מזמן – בין אם הוא בצד המשלם או זה שמשלמים לו את דמי המזונות – רוצה לדעת כמה יש לשלם לבן או בת הזוג בכול חודש. בזמן שגובה המזונות מחושב ונקבע על פי מספר משתנים שצריך להכיר. 

אז איך נקבע גובה המזונות? הנה החישוב:

על פי ההלכה ולפי החוקים של מדינת ישראל, הסכום שיקבע לתשלום תלוי בהכנסה של בן הזוג ובמעמדו. בית המשפט בוחן וקובע את הסכום שינתן בכול חודש לבן או בת הזוג על פי רמת החיים שאליה הורגלה המשפחה, ולפי גובה המשכורות של בני הזוג. בית המשפט מתחשב בתשלום המזונות גם בהכנסה של האישה ולעיתים האישה היא זאת שעליה לשלם דמי מזונות במידה ונקבעה משמורת מלאה או משותפת לגבר. 

חשוב לדעת כי יש כמה גורמים בולטים בחישוב דמי מזונות, כגון: הכנסות והוצאות של המשק המשפחתי, הכנסות של בן הזוג, צרכי האישה והכנסותיה של האישה. כמו כן בוחן בית המשפט נכסים ששייכים לבני הזוג, פיקדונות וחסכונות, קופות גמל ביטוחים וכדומה. 

מה עושים במקרים של ערעור על סכום המזונות או דרישת מזונות?

במקרים בהם לא קיבלתם את סכום המזונות שנקבע, חשוב לפנות אל המוסד לביטוח לאומי כדי לתבוע דמי מזונות. במקרים שבהם חל סירוב או ערעור עם הסכום שנקבע, מומלץ להיוועץ עם עורך דין גירושין או עורכת דין מקצועית בענייני משפחה שתסייע לכם לצלוח את המצב המסובך. בהצלחה!