Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

מדריך בניית קורות חיים להייטק

בניית קורות חיים, בכל תחום שהוא, זה לא דבר פשוט, יש הסבורים שמדובר בעבודת אומנות של ממש. מה לרשום, מה לא לרשום, איך לרשום, עד כמה לתמצת ומתי להרחיב. הרי קורות חיים, במובנים רבים זה הרושם הראשוני שאנחנו יוצרים על מי שמקבל אותם ואמור להחליט האם לקבל אותנו לעבודה או לא. 

למשל, כשאנחנו מגישים קורות חיים לעבודה בהייטק, הרי שעלינו לקחת בחשבון שלא רק אנחנו מתמודדים על התפקיד אלא גם אחרים, כלומר, לא רק אנחנו מעוניינים בתפקיד אלא ישנם גורמים נוספים שמעוניינים בכך. לכן עלינו להרשים את מי שאמור לקרוא את קורות החיים שלנו, כך שהוא יראה לנכון לקבל אותו ולא אחרים. 

בניית פורמט קורות חיים בהייטק היא שונה מאשר במקצועות אחרים, בין אם זה בגלל דרישות התחום ובין אם זה בגלל הרמה והמעמד שלו. זה שונה מאשר אם בוחרים לשלוח קורות חיים לעבודה סטנדרטית, עבודה שהביקוש אליה נמוך והתנאים בה אינם גבוהים. 

מה צריך לדעת על בניית קורות חיים להייטק?

ראשית, עלינו לכתוב את המסמך בשפה רהוטה, ברורה, חדה, וחשוב מאוד שהמושגים השונים ייכתבו בשפה מקצועית. אסור לנו להתבלבל, שכן אחרת עלולים לחשוב שאנחנו לא מבינים בתחום מספיק.

שנית, אנחנו אמורים להרחיב היבטים מסוימים, מקצועיים, אך לדעת שבסופו של דבר מדובר במסמך שאמורים לקרוא אותו. אם נגזים במידע, מהר מאוד אנחנו עלולים לאבד את הקורא. מעבר לכך, יהיה זמן במשך הראיון לספר את כל מה שאנחנו רוצים וצריכים כשאנחנו עובדים בהייטק

שלישית, חשוב להציג את הניסיון שלנו, הכשרות מקצועיות, וכן חשוב לספק מידע על מקומות עבודה קודמים, פרויקטים שעסקנו בהם וכן להציג שמות ומספרי טלפונים של ממליצים עלינו.