Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

יועץ בטיחות אש

החשיבות שיש ליועצי בטיחות של חברת פתרונות הנדסה ובטיחות בהקמת מבנים הוא לעיתים קריטי. כדי שמבנה או כל מקום ציבורי יהיה מתאים לכניסה ויציאה של בני אדם אליו, חשוב שיהיה לו את המרכיבים החיוניים הנחוצים לצורך שלמות ובטיחות המקום.

מה עושה יועץ בטיחות אש? 

יועץ בטיחות אש, עושה שתי משימות חשובות מאוד: הם שומרים על העובדים שיהיו בטוחים במקום עבודתם ממגוון רב של מפגעים אפשריים, על ידי הערכה ומניעת מפגעים בטיחותיים במקום עבודה.

בנוסף, הם מסייעים לעסקים לפעול בציות ולפי החוק, בהתאם לחוקי המדינה שבה מחויבים האזרחים ובתים חדשים להישמר ככל הניתן מפני אסונות שיכולים להיווצר משיטפונות או מאש במקום העבודה.

למי יועצי בטיחות יכולים לעזור? 

יועצי בטיחות אש, יכולים לתת פתרונות יצירתיים ביותר, לצורך מיגון יאה למבנים כאלה ואחרים, ולאפשר להם להתקיים בבטחה מפני בעיות כמו שיטפונות, שריפות או כל דבר שיכול לערער את בטיחותו של המקום.

חברות, בתי מלאכה, מפעלים, בתי חרושת, בתי ספר, גני ילדים, ישיבות, מוסדות לימוד, אוניברסיטאות, מכללות, היכלי ספורט, מגרשי כדורגל, גנים ציבוריים או כל מקום שנמצאים בו אנשים – חייבים בייעוץ בטיחותי כדי להימנע מפני אסונות האמורים לעיל. יועץ אקוסטיקה גם הוא יכול לסייע לנ"ל בתחומו. 

בטיחות במקום העבודה 

אחד התפקידים של קצין הבטיחות, הוא הערכת בטיחות במקום העבודה. בהתאם לתנאי החוזה שלו, יועץ הבטיחות מבצע בדיקות תקופתיות במקום העבודה. הוא בודק את ציוד המגן האישי (PPE) המסופק לעובדים ולחפש את הצבתם הנכונה של שלטי אזהרה בכל מקום בעבודה.

לאחר שהיועץ מבצע את הבדיקה הראשונית, הוא מספק רשימה של נושאי בטיחות לצוות ההנהלה. לצד הרשימה, יועץ הבטיחות מספק רשימה של נהלים ספציפיים שצוות ההנהלה יכול לבצע בכדי לתקן בעיות שונות במקום.