Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

פרצת אבטחה בעסק? הכל על DRP והתאוששות מאסון

לארגונים המטמיעים תוכנית המשכיות עסקית Business Continuity Plan  יש מושג נוסף אותו חשוב להכיר והוא DRP (Disaster Recovery Planning) – תוכנית התאוששות מאסון. כאן הכוונה היא לאופן בו הארגון יתאושש מאסון הקשור לאבטחת המידע, אבטחת הרשת או התוכנה. כך למשל אם ארעה תקלה ברשת החשמל וכל העבודה בארגון נפסקה פתאום נשאלת השאלה האם כל השינויים שבוצעו במערכות מאית שנייה לפני שהחשמל כבה – האם הכל נשמר?. תכנון הצעדים בDRP מאפשר להתאושש מאסון כדוגמת זה. כך למשל, תוכנית הDRP תכלול התאוששות של החלפת חלקים בתשתית שנפגמו, של חידוש המערכות שנפגעו והתקנה מחדש של רכיבים מסוימים, של שיפור פרצות באבטחת המידע ועוד.

כיצד נדע האם הארגון שלנו זקוק לDRP ?

אם העסק שלנו חשוף למתקפות מבחוץ (מתקפות סייבר) על מערכות המידע שלו או על התוכנה והחומרה – ראוי ליישם DRP.

אם העסק שלנו מבוסס תשתית טכנולוגית – ראוי לשקול יישום של DRP.

אם העסק שלנו מבוסס על רשת החשמל לצורך הפעילות השוטפת? – ראוי לשקול יישום של DRP.

אם העסק שלנו משתמש ברשת אינטרנט פנימית (נקרא בשפה מקצועית: אינטרה-נט) – ראוי לשקול יישום של DRP.

אם העסק שלנו זקוק למחשבים כדי לעבוד באופן שוטף? – ראוי לשקול יישום של DRP.

כיצד נבחר שירות DRP ?

אם הארגון לא מכיל באופן מובנה את כל מה שצריך עבור הDRP הרי שניתן להיעזר בספקי שירות חיצוניים לצורך כך. חשוב ביותר שירות של גיבוי באופן שוט ואיכותי של כל המידע – זהו דבר מאוד חשוב. ולכן בדקו ספק DRP לפי הפרמטר הזה. בנוסף ספק DRP שמספק עמדות עבודה פיזיות – הדבר מהוהה יתרון.

 

המידע באדיבות אתר https://exsitu.co.il/