Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

מה משפיע על עלות הביטוח דירה?

אם עשיתם ביטוח לדירה, חשוב מאוד לדעת על מה הוא מכסה ועל מה לא. ביטוח דירה הוא לא דבר פשוט שיש לקחת בחופזה אלא כדאי לדעת מהם היתרונות והחסרונות הכרוכים בו.

מה משפיע על עלות הביטוח דירה? |

עברתם לגור בדירה הראשונה שלכם ואתם שואלים את עצמכם אם כדאי לכם לרכוש ביטוח דירה? השאלה הטובה יותר היא, האם אתם יכולים להרשות לעצמכם לא לעשות זאת?

למשכיר הדירה, תהיה מדיניות לגבי המבנה הפיזי בו אתם גרים, אך חפציכם הם באחריותכם האישית. האם יכולתם להרשות לעצמכם להחליף כל מה שבבעלותכם אם יתרחש אסון?

כאשר אתם מחליטים כי ביטוח שוכרים הוא התשובה, ישנם גורמים שונים המשפיעים על מחיר פוליסת ביטוח הדירה.

כמות הכיסוי |

כמות הכיסוי שתבחרו, משפיע ביותר על מחיר הפוליסה. אתם צריכים לבטח את כל הרכוש שלכם, כי במקרה של שריפה, אתם עלולים לאבד את הכול.

אם יש לכם כמה פריטים יקרי ערך במיוחד כמו תכשיטים יקרים או עתיקות, הם כנראה לא יכוסו בפוליסת הביטוח הכללית שלכם. יתכן שתזדקקו למרכיב שיכלול כיסוי נוסף עבור אותם פריטים שאינם כלולים בפוליסה הכללית.

איפה אתה גרים וההשפעה על מחיר הביטוח |

זה אחד הגורמים עליהם אין לכם שליטה רבה. עלות הביטוח משתנה מאזור אחד לאחר. עם זאת, אם אתם גרים באזור המועיל לשיטפונות או לרעידות אדמה, בדרך כלל הפסדים אלה אינם מכוסים בפוליסה סטנדרטית.

ביטוח יעלה לכם יותר, מכיוון שתזדקקו למרכיב או פוליסה נפרדת לאירועים אלה בנוסף לפוליסה הרגילה שלכם.

תוכלו גם לחשב בעצמכם את עלות ביטוח הדירה באמצעות כלי לחישוב ביטוח דירה

השתתפות עצמית בפוליסה |

השתתפות עצמית היא הסכום שאתם משלמים עבור הפסד לפני תחילת הכיסוי הביטוחי. ככל שאתם מוכנים לשלם עבור ההשתתפות העצמית, כך עלות דמי הביטוח תפחת.