Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

משבר הקורונה וביטוחים – כל מה שצריך לדעת

כולנו מכירים את חברות הביטוח שמחפשות אותנו כל הזמן ומציעות לנו שלל ביטוחים בנושאים וענפים שונים. ברור שכל אחד זקוק לביטוחים מסוימים ובמקרים רבים רק הודות לביטוחים הללו, אנחנו מצליחים להמשיך ולהתקיים מהבחינה הכלכלית כאשר ישנם מצבים בהם אנחנו לא יכולים להמשיך לעבוד.

אך בעוד וישנם הביטוחים הבסיסיים שכל אחד מאתנו זקוק להם, הרי שיש את הביטוחים הנוספים אשר בהם לא כל אחד מאתנו מבוטח. זה כולל את הביטוחים הרפואיים הנוספים השונים, זה כולל ביטוחים נגד גניבה, ביטוחים נגד שריפות וכל הביטוחים השייכים כולם תחת הכותרת של ביטוחי דירה.

 קורונה וביטוחים

משבר הקורונה הביא לפתחנו הרבה מושגים חדשים שכלל לא הכרנו אותם. אם זה בתחום הרפואי ואם זה בתחום הכלכלי. הרבה אנשים מצאו את עצמם מתמודדים עם חוסר וודאות מהבחינה הכלכלית היות והם עובדים בענפים אשר אלו לא יכולים להתקיים בזמני המצוקה של הקורונה. כמו לדוגמא אולמות אירועים, מלונות, בריכות שחייה ועוד שלל בעלי מקצוע או ענפים הנותנים שירותים לציבור, אשר בהיעדר האפשרות להתקהל, הם מוצאים את עצמם נאנקים עם ירידה ניכרת בהכנסות שלהם. ועוד לא דברנו על אנשים שחלו ויצאו בעל כוחם לחופשה או לחל"ת או שהם סתם כך לא מסוגלים לשוב לעבודתם.

נוסיף על כך את האוכלוסייה הבוגרת או את האנשים עם גורמי הסיכון שמוצאים אף הם את עצמם נפלטים בעל כורחם ממעגל העבודה רק על מנת לשמור ולהגן על עצמם.

ברור כי כאן נכנסות חברות הביטוח לתמונה. אם זה הביטוח הלאומי ואם אלו חברות הביטוח הפרטיות דוגמת סוכנות איציק סימון.

חשוב לבדוק ולברר בכל מקרה לגופו האם ישנן הטבות או אפשרות לקבלת פיצויים בכל מקרה שקשור לקורונה.