Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

הסדר מותנה: כל הדגשים החשובים

ממש כמו שרואים בסדרות הטלוויזיה, הסדר מותנה הוא הסדר הניתן לחשוד בעבירה במידה ויודה בדבר העבירה ובכך יופחת עונשו. זוהי דרך מקלה על בתי המשפט הרבים בארץ, הנתקלים מדי יום בתיקים פליליים על עבירות מכל המינים. אם כמה שזה נשמע כמו פרצה הקוראת לגנב, הסדר מותנה ניתן תחת תנאים מאוד מסוימים ולא כל מי שעובר על החוק יכול לקבל אותו – קראו כאן מידע נוסף על התחום.

אלו הם הדגשים שחשוב שתדעו על הסדר מותנה

גודל העבירה

קודם כל ולפני הכל, הסדר מותנה יישקל רק לאחר הבנת גודל העבירה. במידה והעונש על העבירה עומד על פחות משלוש שנים, יוכל לעמוד על הפרק הסדר. אך לא די בכך. העונש על דבר העבירה לא יכול להיות שנות מאסר בפועל ועל כן אם ניתנו שנים בפועל, אין כל הסדר.

ניקיון פלילי

תנאי נוסף בכדי לקבל הסדר יהיה העובדה שאין לכם עבר פלילי של לפחות חמש שנים עד לרגע העבירה המדוברת. מי שיש לו עבר פלילי קרוב, אינו יכול לקבל הסדר. כמו כן, מי שמתקיימים נגדו תיקים בבתי משפט אחרים, לא יוכל לקבל הסדר.

הודאה במעשים

זה די נפוץ שמי שמבצע עבירה לא ממהר להודות בה. בכדי לקבל הסדר מותנה, זהו התנאי הראשוני ביותר עבורו. הודאה בדבר העבירה. זוהי דרך מהירה ונוחה למחול על כבודכם ולהודות במעשים שלכם.

תנאי ההסדר ותקופתו

מאחר והסדר מותנה ניתן בעבור כל עבירה בעלת התנאים אותם ציינו פה, כל עבירה מקבלת עונש שונה וכמו כן, תנאי הסדר שונים. על כן, לכל הסדר מותנה יהיו התנאים שלו למשך תקופת זמן בה מקבלי ההסדר יהיו חייבים לעקוב אחריו בכדי לא לחזור חזרה למשפט. כדי להגיע אל הסדר מותנה מתאים, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום.

לסיכום,

הסדר מותנה יכול לעזור לכם לצאת מתסבוכת ולנסות לפתוח דף חדש ונקי.