Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

מספר חברה בארה"ב – כל מה שצריך לדעת

מספר חברה בארה"ב, EIN הינו חיונו לכל מי שרוצה לנהל עסקים בארה"ב, ובעיקר מיועד לצרכי מס. EIN הינו ראשי תיבות של Employer Identification Number, המקביל בארץ לח.פ של כל חברה בע"מ או עוסק מורשה. המספר משמש להעסקת עובדים לצורך ניכויי מס בכל סוף שנה. מספר חברה בארצות הברית לצורכי מס הינו חיוני מאוד עבור מי שפותח בארה"ב LLC –  Limited Liability Company, סוג של ישות משפטית הקיימת בארה"ב

למה צריך את מספר החברה?

כל מי שמתכנן פעילות עסקית בארה"ב ורוצה להעסיק עובדים אמריקאים נדרש למספר כזה, אבל זאת לא הסיבה היחידה. מי שפותח LLC לצורך אחזקת נכסים בארה"ב מחויב במספר כזה, על מנת לדווח את דיווחי המס הנדרשים לרשויות המס בארה"ב.

חשוב מאוד לציין, שגם אם אדם יחיד נרשם   כ-  LLCבארה"ב, ולא משנה לאיזה מטרה, הוא נדרש להגיש מידי שנה דוח לרשויות המס בארה"ב, שכן אי הגשה של דו"ח שכזה עשוי לגרור עימו קנס שעשוי להגיע לסכום של 25 אלף דולר. כך, שבסופו של דבר המספר חברה בארה"ב משמש בעיקר לצורכי מיסוי.

איך מנפיקים מספר חברה בארה"ב?

יש כמה דרכים להנפקת מספר חברה בארה"ב:

הדרך הראשונה הינה דרך האינטרנט, במידה ולבעלים של ה-LLC או לשותף  יש מספר סושיאל סקיורטי. ובמידה ואין מספר, סושיאל סקיורטי, עושים זאת דרך טופס SSN-4  אותו יש למלא בדייקנות רבה ולשלוח לרשויות בארה"ב. הדייקנות חשובה, מכיוון שהאמריקאים על כל טעות קטנה יכולים לשלוח לכם את הטופס בחזרה על שתתוקן, מה שעשוי להאריך את התהליך.

החשיבות של מספר חברה בארה"ב, נובע מכך, שגם אם תושב זר מנהל פעילות עסקית בארה"ב דרך LLC, הוא ידווח לכל רשויות המס בארה"ב את הנדרש ממנו ואם יש צורך אפילו ישלם מס (כתלות בהסכמי המיסוי בין ישראל לארה"ב).

קראו גם על: הכנת דוחות מס בארה"ב