Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

גביית מזונות באמצעות הרשויות – כל הדגשים החשובים

מרבית הליכי הגירושין בין בעל ואשתו, מחייבים את הבעל לשלם דמי מזונות עבור פרנסת הילדים המשותפים. על אף שבית המשפט או בית הדין הרבני מחייבים את הבעל בתשלום דמי מזונות, הרי שלא פעם החייב ממאן לשלם את המזונות אשר נפסקו לו. במקרה שבו החייב איננו משלם את דמי המזונות אשר נפסקו לו, הרי שהאישה יכולה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל אשר תדרוש את הכסף אשר הורו לחייב לשלם כדמי מזונות.

פתיחת תיק בהוצאה לפועל לתשלום דמי מזונות

על פי חוק מהמזונות בתיקון דיני המשפחה, ניתן לגבות בהוצאה לפועל חוב מזונות אשר הצטבר שנתיים קודם לפתיחת התיק. בכדי לפתוח תיק בהוצאה לפועל, יש צורך לשלם אגרה, למלא טפסים ולצרף את פסק הדין המקורי על פיו נפתח התיק. יש לרשום את פרטי החייב באופן מדויק על מנת שלשכת ההוצאה לפועל תוכל לשלוח לו התראות ואזהרות אודות הסכום אשר הוא נדרש לשלם. כמו כן, יש לצרף את פרטי החשבון של האישה על מנת שהכסף יועבר אליה כאשר החייב ישלם ללשכת ההוצאה לפועל את החוב עבור דמי המזונות שלו. במידה והחייב איננו משלם את חוב המזונות שלו על אף שקיבל התראה ואזהרה מלשכת ההוצאה לפועל, הרי שינקטו כנגדו הליכי גביה כגון: עיקולים, צווי מאסר ועוד.

> קראו על הסכם הורות משותפת באתר של עו"ד יונית גזל

כיצד יעזור עורך דין בפנייה להוצאה לפועל?

כאשר מדובר על תשלום חוב דמי מזונות אשר מעוניינים שההוצאה לפועל תגבה, כדאי וחשוב לפנות לעורך דין העוסק בין היתר בתחום דיני משפחה. עורך דין מקצועי ומנוסה בתחום יסייע לפנות ללשכת ההוצאה לפועל בצורה היעילה והמהירה ביותר על מנת שהחוב יוסדר עבור האישה בצורה מיטבית.

למדו גם על ייפוי כוח מתמשך בלינק https://www.lawlife.co.il/continuous-power-of-attorney