Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

ביטול ואכיפת חוזים – יש דבר כזה?

במהלך חייו של כל אדם יוצא לא בוודאי לא פעם לחתום על חוזים כאלה ואחרים. חתימה על חוזה מחייבת את האדם לעמוד בכל התנאים השונים אשר נכתבים בחוזה. חוזה הוא מסמך משפטי מחייב ואם אדם מפר חוזה כלשהו, הוא עלול לשלם על כך את המחיר. אם חתמת על חוזה מול אדם כלשהו והוא הפר אותו, עליך לפנות לבית הדין על מנת שהוא יאכוף את החוזה. אכיפת חוזה היא מצב שבו אחד מהצדדים מפר את החוזה והצד השני איננו מעוניין בהפרה זו ועל כן, הוא פועל במישור המשפטי בכדי לכפות על הצד המפר את קיומו של החוזה.

האם תמיד ניתן לבצע אכיפת חוזה?

כאמור, כאשר חתמת על חוזה כלשהו מול אדם כזה או אחר והאדם מעוניין להפר אותו או אף מפר אותו בפועל, הרי שהאדם יכול לפנות לבית המשפט לצורך ביצוע אכיפת חוזה בהתאם לחוק החוזים, קראו בלינק. כל אדם אשר נפגע מהפרת חוזה רשאי בהתאם לחוק זה לדרוש מהצד המפר שיקיים את החוזה. אולם, לא בכל מצב ניתן לבצע אכיפת חוזה. ישנם כמה מצבים שבלתי אפשרי לאכוף את החוזה לדוגמא: אם החוזה איננו בר ביצוע, אם אכיפת החוזה היא כפייה לבצע עבודה אישית או שירות אישית או לקבל עבודה אישית או שירות אישי, אם ביצוע צו האכיפה דורש מידה משמעותית של פיקוח ההוצאה לפועל או בית המשפט או אם אכיפת החוזה היא בלתי מוצדקת בנסיבות העניין.

אכיפת חוזה או ביטול חוזה?

כאמור, ישנם מקרים שבהם בלתי אפשרי לאכוף חוזה ועל כן במקרה זה ביטול חוזה תהיה הפעולה הנדרשת במקרה שכזה. חשוב מאוד לבחון האם במצב נתון עדיף לפעול לצורך ביטול חוזה או אכיפת חוזה ולפנות אל עורך דין לאכיפת חוזה העוסק בתחום אשר יסייע לכם בעניין.