Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

ערר רשם הקבלנים

ישנם הרבה מקרים אשר קבלן מגיש בקשה לרשם הקבלנים מתוך רצון להעלות את הסיווג שלהם אך הבקשה שלהם נדחית. במקרה מהסוג הזה אפשר להגיש ערר, אך האמת היא שאי אפשר לומר כי באופן גורף זה יהיה הדבר הנכון, לא תמיד הערר יהיה זה מה שיוכל להועיל.

ההגדרה של ערר רשם הקבלנים היא דיון על סמך המסמכים אשר אותם הגיש הקבלן בבקשה שלו. כאשר מגישים ערר כבר אי אפשר להוסיף עליו פרטים או לבקש ולטעון טעות אשר אלו לא נכתבו או לא נטענו בבקשות הקודמות אשר הוגשו, כלומר אין מצב להרחיב את החזית של הבקשה, כי הערעור חייב להתבסס אך ורק על הנתונים אשר אלו הוגשו ומשום מה הם נדחו.

מהי מהות הדחייה

בגלל שאין כל דרך להרחיב את הטענות או את הטיעונים כאשר באים להגיש את הערר, על כן, לגמרי לא מומלץ למהר ולהגיש את הערר. לפני הכול מומלץ מאוד לבדוק מהי מהות הדחייה ולמה למעשה דחתה הבקשה. אם הדחייה מתבססת על עובדות מוצקות ומהותיות אשר אין לכם עליהם כל מענה או דרך, הרי שאין כל טעם בערעור שלכם, זאת כי אין לכם כלל מה להציע על מנת לשנות את העניין.

נעזרים במקצוענים

חשוב לדעת כי פעמים רבות נופלות בקשות אשר אלה מוגשות לרשם הקבלנים רק בגלל חוסר פרטים או נתונים טכניים חשובים. לעיתים זה קורה רק בגלל מילוי לא נכון של הפרטים בטפסים. במצבים אלו סביר להגיש את הערעור בצורה יותר מקצועית ועל ידי אנשי מקצוע שיבצעו את התהליך בצורה הכי נכונה והכי מתקבלת.

הפנייה, כאשר היא נעשית בעזרת עורך דין רישום קבלנים היא פנייה שהיא הרבה יותר מתקבלת והרישיון יוכל להתקבל בצורה מהירה יותר.