Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

אביזרים לכלי נשיפה שאי אפשר בלעדיהם

מנגנים או מתעתדים לנגן על כלי נשיפה? זה כדאי ומומלץ כי מלבד הרכישה של כלי הנגינה עצמו, תקפידו להצטייד עם אביזרי מוסיקה נלווים שהם חשובים לא פחות מאשר הכלי עצמו, הם למעשה משלימים אותו.

פיות לכלי נשיפה

לא, לא מדובר בסוג הזה שמפזר אבקת קסמים ומגשים משאלות של ילדים. פיות מלשון המילה פיה מסייע בפעולה של הנשיפה אל כלי הנשיפה עצמו, ויש פיות אשר מיועדות לאנשים שמנגנים על כלי נשיפה מסוג סקסופון, ויש פיות נוספות שמיועדות באופן ספציפי עבר נגנים על כלי נשפיה מסוג קלרינט. זה הכרחי לנגינה, ואביזר חובה לנגנים על כלים מן הסוגים האלה.

בוחרים עלים לכלי נשיפה

גם כאן לא מדובר בעלים שאנחנו מכירם שמחוברים לעולם הצמחי. עלים בעולם של כלי הנשיפה הם למעשה כלי נוסף, אביזר חשוב שאיתו מנגנים נגני כלי נשיפה. נגנים מקצוענים ומנוסים בוחרים עלים עבים יותר, בעוד אלה הלא מנוסים בוחרים בעלים דקים שמקלים עליהם את פעולת הנשיפה אל כלי הנגינה הנבחר.

אביזרים חשובים נוספים

הרכישה של אביזרים לכלי נשיפה אינה מסתכמת ברכישה של עלה ו/או פיה נכונה, כי יש עוד רשימה נאה של אביזרים שהם רצויים ולא כדאי להמשיך ולנגן בלעדיהם אם רוצים לשמור על הנגינה איכותית ועל כלי הנגינה שמור באופן מיטבי.

עבור כלי נשיפה ניתן להתאבזר גם עם רצועה אשר מסייעת לשמור על כלי הנשיפה במקום מבלי שיהיה צורך להחזיק אותו ולהעמיס את המשקל של הכלי רק על הידיים. מלבד הרצועה ניתן לרכוש חומרי ניקוי כגון גריז ושעם על מנת לשמור על פנים וחוץ כלי הנשיפה נקי ומוכן לנגינה בכל יום.

הכלי היעיל האחרון ברשימה ולא בהכרח הוא חייב להופיע בסדר הזה, הוא הליגטורה אשר שומרת על כיסוי מיטבי של אזור הנשיפה בכלי הנשיפה.